KVKK

ROSS WILLAR (KVKK)

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve bu verilere ilişkin hakların kullanımıyla ilgili olarak kişilerin haklarını güvence altına almayı amaçlayan bir kanundur. Bu kanun kapsamında, Ross Willar (“Şirket”) olarak, müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak yasal yükümlülüklerimize uymak ve müşterilerimizin kişisel verilerini korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüyüz.

 1. Veri Sorumlusu

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesi konusunda karar veren ve bu işlemlerin yönetimini sağlayan gerçek veya tüzel kişidir. Ross Willar, müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi konusunda veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veriler, ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi müşterilerimizle ilgili bilgileri içerebilir. Ross Willar, müşterilerimizin kişisel verilerini, hizmetlerimizi sağlamak, müşterilerimizle iletişim kurmak, iş süreçlerimizi yönetmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK'nın 8. maddesi uyarınca, kişisel veriler yalnızca açık rıza veya kanunda belirtilen haller dışında üçüncü kişilere aktarılamaz. Ross Willar, müşterilerimizin kişisel verilerini, kanunen izin verilen haller dışında, üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Toplanması

Ross Willar, müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi için, müşterilerimizden açık rıza almaktadır. Müşterilerimizin kişisel verilerini işlemek için gerekli rızalar, Ross Willar tarafından müşterilerimize ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği

Ross Willar, müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, müşterilerimizin kişisel verileri, işletme ve teknik güvenlik tedbirleri ile korunmakta, yetkisiz erişimlere, kayıplara, yanlış kullanıma ve değiştirilme risklerine karşı koruma sağlanmaktadır. Ayrıca, Ross Willar personeli de müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda eğitimli ve bilinçlidir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklar şunları içerir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere, bu kapsamda yapılan düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonuç çıkması halinde bu duruma itiraz etme.

Müşterilerimiz, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için Ross Willar'a yazılı bir talep ile başvurabilirler. Ross Willar, talep ettiğiniz bilgileri en kısa sürede sağlayacaktır.

 1. Değişiklikler

Ross Willar, bu aydınlatma metnini gerektiği şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu metin sık sık gözden geçirilir ve müşterilerimize en güncel bilgiler sunulur. Bu metinde yapılan değişiklikler, Ross Willar web sitesinde yayınlanarak müşterilerimize bildirilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Uzmanlarımızla konuşun.

Uzmanlarımızdan detaylı bilgi alın.